Flash Sale

Keo sữa

5.000đ48.000đ

Khuôn làm hoa vải voan

25.000đ55.000đ

Ruy băng voan tơ xước gân 6cm

25.000đ135.000đ

Chỉ 15D 1mm

40.000đ

Băng keo 2 mặt – 1 cuộn

5.000đ6.000đ
0973 392 394