Flash Sale

Chỉ 15D 1mm

40.000đ

Băng keo 2 mặt – 1 cuộn

5.000đ6.000đ

Keo resin epoxy AB cứng

90.000đ165.000đ
0973 392 394